Her heter det under overskriften «Øst-vestforbindelse»:«Det vi ikke trenger, er en ny stamvei øst-vest fra Bergen via Jondal, Mauranger til Odda og videre over Haukeli. I mange år fremover vil det være bedre å prioritere opprustning av de veiene øst-vest som vi allerede har. Dette er i tråd med både næringslivet, kommunale og fylkeskommunale prioriteringer.»

Jeg kjenner til at Haukeli-siden har søkt om å få en dialog med Bergen Næringsråd. Dette ble avslått. Jeg kjenner videre til at flere store næringsutøvere etter senere tids informasjon nå har forstått de formidable innsparinger i tid og driftsutgifter kombinasjonen Kyststamveien og Haukeliveien åpner muligheter for.

Det må være forsmedelig for Bergen og deler av Hordalands næringsliv å måtte kjøre 486 km til Oslo og ikke 390 km. Derimot åpnes det for full utnyttelse av Kyststamveien og Haukeliveien for Haugalandet, Haugesund og Stavanger. Slik kan man altså stelle seg i Bergen.

Jeg kom over en nesten 100 år gammel bok med tittelen «Stambanen mellom Vestlandsfjordene». I en artikkel av den kjente ingeniør G.E. Bonde fremsettes følgende kraftsalve: «Det er længe mellem hver gang der fra Bergens side tas et tak for at fremme de ydre betingelser for byens fremgang og trivsel. Dette at knytte mer opland til Bergen. Det er en av de største oppgaver som nu foreligger for vår by. Bergen bør her ta eksempel av sin sydlige naboby. Haugesund har øinene oppe for betydningen av at knytte oplandet til seg.» Etter disse kloke ordene for snart 100 år siden tror jeg dessverre at byen fortsatt står på stedet hvil når det gjelder å knytte oppland til Bergen. Hvilke oppland knytter Bergen til seg over Hardangervidda mot opplandet som dekkes av fergefri kyststamvei og Haukeliveien? Svaret gir seg selv.

Er det ikke på tide at Hardangerbru-tilhengerne forteller næringslivet og publikum litt om de konkrete og økonomiske og tidsmessige fordelene broen og Vidda har? Pr. dags dato foreligger i realiteten intet om dette. I sin redegjørelse bør det også pekes på den miljømessige siden av saken.

KAARE HARTMANN, FOR HAUKELIVEIENS VENNER