«Eg konstaterer at behovet for statlege kroner er justert opp i takt med byggekostnadene. Dette tyder etter mi meining at trafikkprognosane for Hardangerbrua er gode, og at grunngjevinga for å byggja brua er sterkare no enn før.» (!)

Det er ikke lett for alminnelige folk å forstå at et fra før økonomisk tvilsomt prosjekt blir bedre når byggekostnadene øker med 40 prosent! Kan vi be stortingsmann Torbjørn Hansen hjelpe oss til å forstå hvilket resonnement som ligger bak dette utsagnet? Litt folkeopplysning om denne tenkemåten kunne være svært velkommen!

FRØYSTEIN DYVIK ODDA