• Kommunene i Hardanger skal få all den hjelp og ekspertise de trenger i arbeidet med ny kommunestruktur.

OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noStatssekretær Audun Tron i Kommunal— og regionaldepartementet lover at de statlige myndigheter vil stille opp både med penger og fagfolk for at utredningsarbeidet skal bli best mulig. Både Kvinnherad, Odda, Jondal og Ullensvang har allerede gitt klarsignal til å se med friske øyne på de nåværende kommunegrensene. De har vedtatt å utarbeide en såkalt forstudie med sikte på et tettere samarbeid som i ytterste konsekvens kan resultere i en storkommune rundt Folgefonna. En "grov analyse" Det er rådmannen i Kvinnherad, Trond Sætereng, som sammen med kommunalsjef Kjell O. Nygård skal lede arbeidet med forstudien.Den skal være klar før sommeren og inneholde en "grov analyse" av situasjonen i de fire kommunene, ifølge Sætereng.Først i neste omgang kan det bli aktuelt å starte en grundig konsekvensanalyse. Også Eidfjord, Ulvik og Granvin er invitert til å være med. Sætereng sier til Bergens Tidende at det viktigste siktemålet med forstudien er å legge frem et ensartet saksgrunnlag for kommunestyrene, slik at de har samme fakta å holde seg til i den videre debatten. Spent i departementet I Kommunal- og regionaldepartementet følger man spent med på det samarbeidet som er startet i Hardanger, etter initiativ fra Jondals-ordfører John Skogseth.Statssekretær Audun Tron var i januar med på det første drøftingsmøtet i Odda, og har etterpå deltatt på et videomøte. Han er oppglødd, og mener at hardingene kan høste god nytte av andres erfaringer:- Flere steder i landet har man vært gjennom samme prosess som Hardanger-kommunene har begynt på. Det gjelder både i Vestfold, i Troms og i Vesterålen, sier Tron. - Ikke noe fordekt Samtidig presiserer han overfor Bergens Tidende at det nå er helt og fullt opp til kommunene i regionen selv å bestemme de neste skritt på veien mot en eventuell storkommune.- Det er en helt klar forutsetning at denne prosessen må komme nedenfra, hvis den skal lykkes. Samtidig må det være en helt åpen prosess. Folk må ikke få følelse av at det er noe fordekt over dette, tilføyer Tron, som selv har vært ordfører i Lillehammer. Om Hardanger-initiativet har han ellers dette å si:- Jeg synes at det er prisverdig at de vil planlegge for en helt ny kommunal hverdag. Men kommunesammenslåing er ikke et mål i seg selv. Andre har funnet ut at et sterkere interkommunalt samarbeid er veien å gå. Les også: Storkommunar tvingar seg fram