I begynnelsen av dette året fikk vi ca 11 USD for 100 kroner. I dag (12. august får vi hele 13,12 USD. Men hva om vi går noe lenger tilbake?

La oss se på statistikken fra 1970 og til nå (den norske oljealderen). Følgende tall viser (ifølge Norges Bank) det gjennomsnittlige antall USD en fikk for 100 kroner hvert år: Jeg har notert antall USD per 100 norske kroner, (ikke som vanlig antall norske kroner per USD). Høye tall står altså for sterk krone (mot USD).

Perioden dekker grovt sett Norges «oljealder».

Kronens styrke i dag er 13,12 USD/100 NOK.

Gjennomsnittskursen i perioden var vesentlig sterkere, nemlig ca 15,25 USD/100NOK

I 1980 var kronen så sterk som 20,20 USD/100 NOK

svarende til en dollarkurs på 4,95 NOK/USD

Når vi klager over at kronen er sterk, gir vi inntrykk av at vi forventer at den blir svakere.

Jeg tror snarere at vi bør forvente at kronekursen vil stige i forhold til USD.

Dette vil forsterkes dersom vi fortsetter med et ganske høyt rentenivå.

Også i forhold til ý vil jeg anta at kronen vil styrke seg vesentlig i forhold til i dag. EU står foran en kraftig utvidelse av økonomisk svake nasjoner.

Det vil nok svekke euroen både i forhold til NOK og til USD.

Jeg tror eksportindustrien må belage seg på at den ekstremt svake kronen de par siste årene var en unntaksperiode som ikke vil vare.

Veien ut av vanskene må søkes andre steder.

EGIL FETT,BERGEN