I dag er det nesten et 100 talls færre som venter på fast sykehjem enn for et år siden. Samtidig har byrådet nesten klart å halvere køen av dem som må vente mer enn tre måneder for å få plass på sykehjem.

Ved utgangen av juli i år var det 89 personer som ventet hadde ventet mer enn tre måneder på å komme inn på sykehjem i kommunen. Ved utgangen av juli i år, var det 56 som ventet i samme kø. Samtidig det bare 33 som har ventet kortere tid enn tre måneder.

Best ut blant bydelene kommer Fyllingsdalen. Der er det i praksis ikke lenger.. I dag er det bare to som står på venteliste for å få sykehjemsplass i bydelen. Ingen av de to har ventet så lenge som tre måneder. Lengste køen er det i Åsane. Der sto 27 personer i kø ved utgangen av juli.

— Dette er resultatet av et systematisk arbeid, sa byrådsleder Strøm-Erichsen da hun og byråd Helen Nordeide Fløisand presenterte de gledelige tallene i formiddag.

HAR RYKKDET: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har ryddet i sykehjemskøen.