Etter at denne saken nå er løst, er det mitt innerste ønske at politiet heretter vektlegger saker der personer blir meldt savnet sterkere i fremtiden, selv om vedkommende ikke har sitt daglige arbeid i dette yrket. For noen år siden måtte jeg og min familie kontakte politiet for å melde en bror av meg savnet. Da var det svært liten hjelp å få fra den kanten. Familie og venner måtte søke selv. Vi møtte en vegg av taushet og opplevde nærmest et handlingslammet politi. Det var vi som måtte foreslå for dem om det var mulig å søke med båt og fly. Hele tiden ble dette veiet opp mot kostnadene ved bruk av slike hjelpemidler. Til slutt ble min bror funnet omkommet i Hardangerfjorden av en tilfeldig fisker.

I fremtiden håper jeg at politiet kobler inn alle ressurser når noen kontakter dem i slike saker. Det er tøft nok å ha et familiemedlem meldt savnet og det blir ekstra tøft når man i tillegg må «hale og dra» i politiet for å få dem å yte noe.

TORBJØRN SØRENSEN