• Avvisningen av Kjell Atle Oksnes' sak har på mange måter lagt føringer for hvordan vi håndterer tiggerproblemet, sier Arne Rønnestad, leder for ordensavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Politiet har derfor ikke forsøkt å trekke andre tiggere for retten med krav om fengselsstraff.

— Vi ønsker likevel ikke tiggere som opptrer truende i bybildet, og som vanlige folk oppfatter som ubehagelige. Hvis tiggerne skaper frykt, må vi selvsagt gjøre noe med det, sier Rønnestad. Politiet vurderer nå å bruke en annen strategi og straffeparagraf mot denne typen tiggere.

— Blesten rundt tiggerne den siste tiden fører uansett til at vi kommer til å skjerpe oppmerksomheten rundt problemet, sier Rønnestad.

Sjefen for ordensavdelingen har liten medlidenhet med tiggerne.

— Vi har en sosialetat som skaffer dem tak over hodet, klær og mat. Pengene de skaffer seg ved å tigge, går med til å finansiere rusbehovet, sier Rønnestad.