Lommeboken til familien Eiken er slanket med 11.000 kroner årlig, etter at kommunestyret satte kommunen på kur. Ikke bare går det mer penger ut for Una Eiken og hennes familie, det kan også komme mindre penger inn.

Una Eiken er en av mange kommunearbeidere som frykter for stillingen sin. I løpet av de neste to dagene kan hun være blant dem som innkalles til samtaler om jobben. Samtaler som kan ende med at stillingene hennes blir redusert eller i verste fall kuttet.

— Alle rammes

Una Eiken jobber i 80 prosent stilling i musikkskolen. 1 av de 6,75 årsverk skal bort på hennes område.

— Jeg har nesten høyest stillingsprosent og må nok regne med å få den kuttet. De fleste ansatte i Os frykter for jobbene sine. Men det er mest alvorlig at tjenestene blir så dårlige, sier hun.

Una Eiken tror ikke på blå politiske flertall som styrer kommunen.

— Søviknes sier at ikke barn og unge skal rammes av nedskjæringene. Det er bare tull. De eneste som ikke rammes av nedskjæringer er unge friske mennesker. De som ikke har barn, foreldre som trenger omsorg eller en bror som er psykisk utviklingshemmet, mener Una Eiken.

For hennes familie har utgiftene økt med vel 11.000 kroner i året. Årsaken er at søskenmoderasjon i barnehagen og musikkskole er redusert og fjernet.

Dyrere barnehager

Borgar (3 ½) og Tiril (16 mnd) går fire dager i barnehagen. Før jul fikk Tiril 50 prosent rabatt, nå er den halvvert. Barnehageutgiftene for familien har økt med 760 kroner hver måned.

Men selv om barnehageutgiftene i Os steg etter jul, ligger de på nivå med kommuner som Odda og Stord.

For småbarnsfamilier på Os oppleves det likevel som et paradoks at barnehageutgiftene stiger i kommunen, når budskapet fra både Storting og Regjering er at de skal ned. Unger må slutte

Kulturarbeideren fryktet det verste da Frp overtok ledelsen av kommunen for to år siden. Nå føler hun at de bange anelsene er bekreftet.

— Tjenestetilbudet, og ikke minst kulturtilbudet, er i ferd med å bli så dårlig at jeg alvorlig vurderer å flytte, sier Una Eiken.

Hun kan ikke glede seg over at det er satt av penger til Nore Neset kultur- og idrettshus så lenge aktiviteter på allaktivitetshuset kuttes.

— Det blir spennende å se om det kommer et kultur- og idrettshus. Kommer det, er spørsmålet om vi i det hele tatt har råd til å bruke det, sier Eiken pessimistisk.

SURE TONER: Musikkskolelærer Una Eiken synes tonene fra flertallsstyret i kommunen låter både surt og falskt.

SLANKERE LOMMEBOK: Barnehageplassen til Borgar og Tiril koster 760 kroner mer i måneden. Familien har fått 11.000 mindre å rutte med i året etter at Frp/Høyre vedtok budsjettet.
FOTO: GIDSKE STARK