• Vi har ikke noe mot hjelpepleierne, sier lederen for Bergen Brannkorps Forening Kjell Solheim og hovedtillitsvalgt for tekniske tjenester, Trond Hjelmeland.

De to står i spissen for et opprør mot samlingen av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse og sosialforbund i et stort forbund.

— Konsekvensen av våre vedtak er at vi ikke samles i samme forbund. Dette har ikke noe med vårt syn på hjelpepleiere å gjøre. Det er ikke de som har skapt situasjonen. Den er oppstått fordi vårt eget forbund har kjørt en prosess som er udemokratisk mot medlemmene. På mange måter skulle det være grunn nok til å danne ett nytt forbund, sier de to.

Kommuneforbundet består i dag av 750 fagforeninger og er overbygningen til disse. Fra sentralt hold er det sendt ut retningslinjer for avvikling av fagforeningene med en fasit. Dette reagerer medlemmene i de to fagforeningene på.

— Hvorfor kaller vi deretter inn medlemmene til ekstraordinære årsmøter hvis vår leder Jan Davidsen allerede har bestemt utfallet? Det er en hån mot medlemmene, sier Solheim og Hjelmeland.

De understreker at de ikke melder seg ut av kommuneforbundet. De reserverer seg mot å gå inn i det nye forbundet før medlemmene har uttalt seg.

— Davidsen uttaler at ingen har rett til å melde medlemmer kollektivt ut av kommuneforbundet. Men hvilken rett har forbundet til å melde medlemmene kollektivt inn i Fagforbundet, slik Davidsen åpenbart har tenkt å gjøre. Og hvor står det hjemlet i vedtektene? spør de to.

— Vi har latt våre egne medlemmer bestemme dette selv på bakgrunn av våre erfaringer med kommuneforbundet. Medlemmene har sagt at de reserverer oss, og dersom Jan Davidsen eller andre vil tvinge dem inn, kan det bli et spennende skue i et land med organisasjonsfrihet og demokrati.