Det Eldøy glemmer å fortelle, er hvorfor NOAH ønsker å avvikle dagens husdyrhold. Vårt kommersialiserte dyrehold er ikke det naturromantiske bildet som vises på eggkartonger og melkepapp, men derimot høner som lever hele livet sitt i bur, kyr som står fastbundet osv.

Vi vet ikke nok om dyrenes verden, men det vi vet må vi ta hensyn til. Vi kan velge å unngå debatten ved å skyve oppmerksomheten over på «de andre» som holder dyr. Men vi kommer ikke utenom at dyr som holdes fanget, har behov som vi må dekke.

Det finnes tilstrekkelig viten om dyrs atferd og behov til å påvise at for eksempel rev og mink som holdes i nettingbur – lider under det.

Rev og mink er fra naturens side rovdyr, med behov for å jakte over til dels store områder, og i minkens tilfelle også i vann.

Landbruksdepartementet krever at et revepar i en dyrepark skal ha et areal på 1000 kvm og mink 100 kvm langs et vann, men for pelsdyrnæringen gjelder merkelig nok andre regler ¿

Pelsdyr i bur viser klare tegn på stress i form av stereotypiske bevegelser og/eller apati.

NOAH ønsker debatt om menneskets syn på dyr, samt å opplyse om den prisen dyrene må betale i dagens husdyrhold.

HEGE FREDRIKSEN,AGRONOM