Terje Søviknes har sagt at han for ca. ett år siden hadde seksuell omgang med en jente som da dette inntraff var 16 år. Denne jenten har på sin side hevdet at det her var snakk om et seksuelt overgrep. Jeg vil ikke prøve å spekulere i hvem som forteller sannheten, men så lenge Terje Søviknes ikke er dømt for et eventuelt overgrep, må vi gå ut ifra at det ikke er begått en kriminell handling. Og så lenge Terje Søviknes ikke har gjort noe som er straffbart, har han strengt tatt heller ikke gjort noe han ikke burde.

Dersom den generelle oppfatningen blant folket og politikere ellers er at dette som Terje Søviknes nå har innrømmet å ha gjort er så galt at han bør straffes for det i en eller annen form, så må lovverket forandres. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Jeg vil ikke gi uttrykk for om dette er en for lav eller for høy grense, men så lenge den seksuelle lavalderen er 16 år, så synes jeg det er forkastelig å ta avstand for den handlingen Terje Søviknes har innrømmet å ha gjort. Det kan ikke være meningen at lovverket skal virke annerledes overfor politikere eller andre personer i tillitsverv.

At det var dumt av Terje Søviknes å innlede et seksuelt forhold til en 16-årig jente, vil kunne begrunnes med at holdningene til velgerne er veldig forskjellige og at det kan skade partiet i framtiden, i form av lavere oppslutning, og det er som følge av en vurdering av denne effekten at man bør kreve Terje Søviknes' avgang. Men den avgjørelsen er det opp til Fremskrittspartiet og ikke alle andre politikere å ta. Lovverket skal og bør håndheves likt for alle, så inntil det er bevist at Terje Søviknes har begått en kriminell handling, bør han ikke dømmes av media og rykteflom, men la ham få fortsette å gjøre jobben sin som ordfører i Os som den gode politiker han er.

RUNE B. RØED