I tillegg vil biltrafikken forsure miljøet til 2000 skoleelever som har sitt daglige virke her. Har Arbeiderpartiet her gitt fullstendig avkall på sin miljøprofil? I 1993 (BT 28.9.) var det også planer om å bygge et parkeringsanlegg på samme tomten. I den sammenheng uttalte daværende gruppeleder for Ap, Per Kragseth, at «et parkeringshus i Vågsbunnen vil påføre miljøet der ubotelig skade, derfor har vi kommet til at vi nå sier nei til denne delen av reguleringsplanen». Kragseth sin uttalelse tyder på en klar miljøbevissthet. Denne ser dessverre ut til å ha forduftet, i hvert fall for Aps medlemmer i miljø og byutvikling. Riktignok er Tom Knudsen fersk i bypolitikken, men det kan knapt gi ham noen unnskyldning i saken.

Når det gjelder Anne-Grete Strøm-Erichsen derimot, kan jeg ikke finne noen formildende omstendigheter. Hun deltok i bystyrets behandling av denne saken i september 1993 — og stemte mot parkeringshus. Hvorfor går da Ap i 2001 inn for et parkeringshus, når argumentasjonen i 1993 var «et parkeringshus i Vågsbunnen vil påføre miljøet der ubotelig skade»?

Til slutt: En takk til de to Ap-representantene i bystyret, Ingerid Nordhaug og Lubna Jaffery, som holder Aps miljøprofil høyt hevet. Jeg har et inderlig ønske om at deres synspunkter får tilslutning når saken kommer opp til behandling i bystyret.

JANEKE VATNE,BERGEN