Av Espen Sjøvoll,

tillitsvalgt i Konkurransetilsynet

Kan det være noen annen forklaring når Stortinget vurderer å godta regjeringens forslag om å bruke 1,5 milliarder kroner på å flytte 900 arbeidsledige fra ulike regioner og inn til Oslo? Ja — Stortinget ledes av følelser og ikke fornuft. For Bergen medfører dette at Stortinget hoster opp rundt 100 millioner kroner for at 114 arbeidsledige skal få jobb i det nye Konkurransetilsyn i Bergen. At det finnes et fra før, og at de 114 som arbeider der bli sagt opp er uinteressant. I tillegg ønsker staten å betale for at de nyansatte regelmessig skal få reise til Oslo - flyselskapene må jo leve de også.

Om politikerne hadde latt seg lede av fornuften, ville de nok tatt utgangspunkt i hva formålet med tilsynene er: Å legge til rette for et best mulig tilsyn. Dessverre ledes Stortinget av følelser i distriktssaker. Regionpolitikerne på Stortinget har etter sigende fått gjennomslag for å flytte statlige tilsyn ut av Oslo, helt uten å vurdere hvordan tilsynene best kan løse sine oppgaver.

Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven. Denne loven retter seg i hovedsak mot selskaper med markedsmakt. Virkningen av markedsmakt er at en bedrift har makt til å utnytte sine kunder til egen fortjeneste - monopoler er verstingene. (En enkel huskeregel her er at størrelse og markedsmakt går ofte hånd i hånd.) Det er også en anerkjent trend både internasjonalt og i Norge at store selskap spiser og skviser de mindre for å vokse seg enda større. Motivasjonen er klar: Størrelse gir markedsmakt, og markedsmakt gir profitt. De som taper i denne utviklingen er enkeltmennesket, husholdningene og mindre bedrifter.

Det avgjørende for hvor tilsynet bør være lokalisert må være hvor tilsynet best kan gjøre jobben sin. Med andre ord: arbeidsplassen bør være i nærheten av der arbeidsoppgavene befinner seg. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å begrense de store bedriftenes muligheter til å utnytte sin markedsmakt. For å kunne gjøre dette har tilsynet behov for å være der selskapene med markedsmakt holder til. De aller fleste større bedrifter har sine hovedkontorer i det sentrale østlandsområdet. Stor geografisk avstand gjør at de tilsynsansatte må tilbringe mer tid på å reise, og mindre tid til å arbeide. Resultatet av å legge ned Konkurransetilsynet i Oslo og bygge opp et nytt i Bergen, vil gi en mindre effektiv kontroll med markedsmakten.

Stortinget ønsker dermed å bruke 100 millioner skattekroner på å gi de store selskapene i Norge mer makt, på bekostning av dem som velger Stortinget. 100 millionene på å «flytte» 114 arbeidsledige fra Bergen til Oslo. Da er det kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor det er så få barnehageplasser i dette landet.