• Jeg synes det er et dårlig utgangspunkt for dialog å komme med trusler om og ta fra oss delegasjonsmyndigheten i fradelingssaker, sier leder for hovedutvalg for plan og miljø, Gustav Bahus (Frp).

— Jeg ønsker ikke å jage opp denne situasjonen, men vil samtidig si at en inngripen fra landbruksmyndigheter og fra fylkesmannsembetet er et angrep på lokaldemokratiet. Det må jo være slik at de folk stemmer inn i kommunestyret, også er de som får bestemme i kommunen. - Kan Os kommune regne med annet fra fylkesmannens side når dere sier ja til alle som ber om fradeling?- Jeg vet ikke om dette er riktig. Men når det er sagt, vil jeg avvise at vi behandler disse sakene overflatisk, eller at vi av prinsipp skal si ja i alle saker fordi vi er en ja-kommune. Alle saker behandles grundig.- Dere har også 50 saker siste år der kommunen har gitt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen?- Også her skjer saksbehandlingen på en grundig måte. Vi sier ikke ja til bygging på trass.