RUNE VALDERHAUG

– Det ble ikke fattet beslutninger på møtet i Bergen, og vi hadde heller ikke reelle forhandlinger. Men vi mener å presentert et opplegg som vil gi grunnlag for videre drift. Jeg ser i alle fall lys i tunnelen etter det vi nå har fått til i fellesskap mellom ledelse og fagforeningene, sier administrerende direktør Per Øyvind Sævartveit ved Odda Smelteverk til Bergens Tidende.

Akutte problemer Smelteverket med ca. 230 ansatte er havnet i akutte økonomiske problemer etter store investeringer og svikt i markedet. Hestekuren som ble presentert for Kredittkassen, Handelsbanken og SND på møtet i Bergen, inneholder kostnadsreduksjoner på to millioner kroner i måneden, altså en årlig innsparing på nesten 25 millioner kroner i året. Dette håper både ledelsen og fagforeningen vil sikre bedriften et nødvendig kredittbehov på ytterligere 25 millioner kroner. Deler av denne kreditten er må til for å sluttfinansiere investeringer som allerede er gjort.

Kutter lønnen – På mandag skal vi møtes igjen for å drøfte en videre fremdrift. Vi opererer med korte tidsfrister for å kunne finne en løsning.

Tiltakspakken innebærer blant annet at alle ansatte må yte mer og gå ned i lønn. Dette har alle ansatte akseptert, sier Sævartveit. Ledelsen går ned 10 prosent i fastlønn, mens arbeidstokken for øvrig fraskriver seg lønnstillegg i år, jobb— og ulempetillegg. Det er også enighet om effektiviseringsplaner som skal føre til mindre overtid og kostnadskutt.