JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Dette er tusenkronersspørsmålet i Lærdal, en uke før glade lakser i vadestøvler starter fisket på gyrolaksen natt til 1. juni.

Spennende natt Det blir en spennende natt. Hvor mye fisk er det i elven denne forsommeren? Og når skal Statens Dyrehelsetilsyn og Direktoratet for naturforvaltning gi det endelige klarsignalet til å tømme aluminium-, sink— eller kobberoppløsning i vassdraget, for å knekke den siste gyroparasitt? Som giften rotenon ikke klarte å knekke i 1997. Etter den tid har ingen fisket i Lærdalselvi.

Svaret på spørsmålene kan komme snart. Rådgiver Helge Lorentzen i naturfagavdelingen i Miljøverndepartementet sier til Bergens Tidende at man følger gyroforsøkene med aluminium, kobber og sink med stor interesse.

Gyronapp - Lykkes vi å overføre resultater som oppnås med aluminium i laboratorietester til også å virke i storskala i Lærdalselvi, kan vi ha løst det vanskelige parasitt-problemet, sier Lorentzen.

Hittil har gyrodactylus salaris angrepet eller utryddet laksen i et 40-talls norske vassdrag, og 16 av elvene er behandlet med rotenon og friskmeldt. Men i Lærdal har rotenonbehandlingen i 1997 altså ikke hjulpet. Parasitten sitter fremdeles fast på laksen i Lærdal.

Når en mann eller kvinne får det første nappet om natten i Lærdal 1. juni, blir det derfor garantert en gyrolaks som sitter på kroken.

Forsøk med aluminium har pågått i 2-3 år i Norsk institutt for vannforskning og Veterinærin-stituttet. Foreløpige tester var bakgrunnen for at statssekretær Stein Lier-Hansen i Miljøverndepartementet på folkemøtet i Lærdal 20. mars i år lovet alternative utryddingsmetoder til rotenon. Ordfører Olav Wendelbo sa til BT etter folkemøtet at det var «veldig god respons» etter statssekretærens forsikringer.