Buldringen fra kampesteiner som veltes ut i sundet sør for Hanøytangen, gjaller i den stille sensommerdagen.

Vi er på båttur med lederen for seilforeningen på Askøy. Peter Hansen ønsker å demonstrere hvordan utbyggingen av fragmenteringsverk på Hanøytangen dumperlass for dumperlass ødelegger seilingsleden inn til Askøy Seilsportsenter. Et seilsportsenter med status som fylkesidrettsanlegg.

Blir utbyggingen gjennomført, må seilbåtene heretter gå for motor den siste kilometeren inn til båthavnen. Jolleopplæringen som i dag pågår ute i sundet, må flyttes ut i åpent farvann.

Til fylkesmannen

Utfyllingen av sundet ved Hanøytangen er havnet som stridssak hos fylkesmannen i Hordaland. Teknisk og juridisk skal fylkesmannen ta stilling til om kommunen kan tillate at utbyggerne fyller ut sundet helt til grensen som ligger i reguleringsplanen.

I så fall vil den undersjøiske delen av fyllingen stjele ca. 20 meter av det som skal være leden inn til seilsportsenteret.

Askøy Seilforening mener at reguleringsgrensen må gjelde helt til bunns, ikke bare over vannspeilet. I så fall kan ikke godkjenningen tas på fullmakt. Da går fyllingen utover gjeldende reguleringsplan og må opp til full politisk behandling.

— Tendensiøs

— Hele denne saken oser av en kommune som legger seg flat for en sterkt ønsket utbygging, sier Peter Hansen. Han karakteriserer kommunens saksbehandling som tendensiøs.

Da seilforening klaget på utfyllingen, havnet saken i teknisk komite. I sakspapirene til komiteen står det svart på hvitt at Kystverket og Bergen og Omland Havnevesen aksepterer utfyllingen dersom den samsvarer med reguleringsplanen.

Faktum er at saken for øyeblikket ligger hos Kystdirektoratet. Godkjenning derfra er ikke gitt. Etter loven skulle ikke utfyllingen ha startet.

Heller ikke får politikerne vite at havnevesenet har beregnet den effektive seilingsleden til 40 meter etter utfylling. Politikerne får fortalt at seilingsleden blir 70 meter bred og karakteriserer det som tilfredsstillende.

— Leden inn til seilsportsenteret har flere punkt som er like smalt som dette. Da kan vel ikke steinfyllingen ytterst i sundet være umulig å forsere?

— De smale partiene lenger inn i sundet er korte strekk som det er fullt mulig å krysse gjennom. Det lange smale sundet som fyllingen lager, er ikke mulig å seile gjennom uten å vende. Og det blir det ikke plass til. sier Hansen.

Ønsker dialog

Inntil saken er avgjort hos fylkesmannen, har utbyggerne fått beskjed om at reguleringsgrensen skal gjelde helt til bunns. Ennå er det ikke for seint å stanse, påpeker Peter Hansen og legger til:

— Først og fremst føler vi at kommunen skubber alle andre hensyn enn Hanøytangen til side. Hadde vi bare blitt invitert til dialog, kunne vi sagt mye om hvordan industriutbyggingen og seilsportanlegget kan ligge side om side og endatil ha glede av hverandre. Men vi får ikke en gang møte det kommunalt oppnevnte kontaktutvalget, sier Hansen til Bergens Tidende.

SEILERSJEFEN: Leder for Askøy Seilforening, Peter Hansen, mener kommunen legger seg flat for utbyggerne på Hanøytangen.
FOTO: TOR HØVIK