Av kommunal— og regionalminister Erna Solberg (H)

Det er tydeligvis blitt en vane for Ap-politikere i Bergen å skrive «brev» til meg i avisenes debattspalter. Denne gang er det min gamle kollega i bystyret, Arne Jakobsen, som skriver. Han skriver at jeg forskjellsbehandler Bergen i forhold til andre kommuner og andre byer. Dessverre viser den godeste Jakobsen at han ikke helt har oversikt over hva han snakker om. Og når man er så opptatt av historie som Jakobsen er i sitt innlegg så bør denne være korrekt og inneholde alle opplysninger.

Ja, det er riktig at jeg mener at Bergen og de andre større byene burde få en større andel av «kaken». Og det har jeg faktisk gjort noe med, blant annet gjennom et eget storbytillegg og flere andre tiltak. Det er Jakobsens eget parti som har vært drivkraften bak den fordeling hvor små kommuner og Nord-Norge ble prioritert. Høyre var skeptisk til dette, blant annet fordi vi har sett de utfordringer som storbyene har. Jakobsen bør i dette tilfelle først og fremst rette kritikken mot sitt eget parti - Ap!

Samtidig hevder Jakobsen at jeg prioriterer byene Oslo og Stavanger fremfor Bergen! Enten har ikke Jakobsen skjønt noe som helst eller så farer han bevisst med «unøyaktigheter». Det er riktig at Oslo og Stavanger har mer penger enn Bergen, men det skyldes følgende forhold:

For det første får Oslo et hovedstadstillegg pga. de spesielle utfordringene som byen har som Norges klart største, særlig hva gjelder sosiale utfordringer. Selv om Bergen helt klart har sine utfordringer å slite med på dette området, så er nok Oslos situasjon betydelig mer krevende.

For det andre så har Bergen et svært høyt antall elever i private skoler. Dermed får man trekk i de statlige overføringene tilsvarende det antallet elever som går i privat skole - men på den andre siden medfører dette også reduserte utgifter, slik at det går opp i opp.

For det tredje - og dette er det som utgjør den største forskjellen - så tjener folk i Oslo og Stavanger mer enn bergensere. Dermed betaler de også mer i skatt!

Når det gjelder det siste punktet så skyldes det nok at Arbeiderpartiet som har styrt byen gjennom snart 16 år ikke har vært god nok til å legge til rette for næringsaktivitet og lønnsomme arbeidsplasser - og dermed også for skatteinntekter til byen!

Bergen sendte inn en søknad om å få 100 millioner ekstra fra staten, slik Jakobsen skriver. Jeg og mine fagfolk her i departementet gikk svært nøye gjennom denne søknaden. Men selv om situasjonen i Bergen er tøff så var det ingenting i søknaden som tilsa at Bergen skulle få ekstramidler i forhold til andre kommuner. Ingen av de utfordringene som Bergen fremmet var særegne for byen.

Sagt med andre ord, så må Jakobsen og hans partikollegaer ta ansvaret for 16 års styring i Bergen. Dette kan man ikke løpe fra. Bergen gikk i 2002 med underskudd på 300 millioner. Til sammenligning gikk Trondheim, som har et lavere inntektsnivå enn Bergen i balanse. På sikt er det vanlige folk som får svi for at Ap ikke vil ta ansvar for økonomien i Bergen. Derfor vil jeg anbefale Arne Jakobsen om å ta tak i sitt eget parti fremfor å skrive brev til meg. Jeg synes selvsagt at det er hyggelig å få «brev», men jeg tror faktisk det ville vært bedre utnyttelse av tiden dersom Ap-politikere brukte tiden på å rydde opp i de konsekvenser som 16 år med Ap-styre i Bergen har gitt. Det tror jeg innbyggerne i Bergen hadde satt pris på!