Dermed blir et knippe gamle krav fra handikappede endelig innfridd ý også for en del av bussene i Norge.

I det nye bussdirektivets bestemmelser om tilgjengelighet, kreves blant annet dette av fremtidige bybusser:

  • Bussene skal kunne «knele», det vil si legge seg over til siden slik at påstigningen lettes. I tillegg skal det installeres enten heis eller en rampe som ekstra hjelp for rullestolbrukere.
  • Bussene skal innredes med kontrastfarger, slik at det blir lettere for synshemmede å orientere seg.
  • Det skal avsettes egne plasser for blinde med førerhund.
  • Navn på stoppestedene skal være klart lesbare både inne i bussen og på holdestedet.

Direktivet omfatter imidlertid bare busser i klasse 1, de typiske bybussene med et høyt antall ståplasser. De dominerer trafikkbildet i Europas større byer. I Norge finnes det en del av dem i de største byene, men de utgjør kun en liten del av den totale bussparken. Forstads— og landeveisbussene i klasse 2 dominerer.

Kan bli utvidet

Overingeniør Asbjørn Hagerupsen i Vegdirektoratet opplyser likevel at direktoratet vil vurdere å la de nye reglene gjelde også for flere enn klasse 1-bussene.

— Det er en sak vi åpenbart må vurdere. Her vil det trolig også komme en politisk debatt, sier Hagerupsen til Bergens Tidende.

Direktivet ble vedtatt av Ministerrådet og Parlamentet i oktober. Teksten oversettes nå til alle EUs språk og skal så underskrives og kunngjøres. Dette skjer trolig i løpet av denne måneden.

Handikappede gleder seg

Deretter har landene 18 måneder på seg til å innarbeide reglene i sine lover. Direktivet vil bli gjort gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen.

Fagpolitisk konsulent Rudolph Brynn i European Disability Forum (EDF) - en paraplyorganisasjon for europeiske handikaporganisasjoner - er meget glad for det nye direktivet.

— Det har vært en lang kamp, men nå blir det tatt et avgjørende skritt for å gjøre transportsektoren tilgjengelig for alle handikappede i Europa, sier Brynn til BT.

Fikk ikke til alt

Han påpeker at de nye bybussene ikke bare vil være til glede for handikappede, men også for eksempel for eldre og folk med barnevogn - rampene og heisene skal ikke være forbeholdt rullestolbrukere alene.

EDF fikk likevel ikke gjennomslag for alle sine krav i lobbyvirksomheten overfor EU-kommisjonen:

— Vi ønsket blant annet at direktivet skulle gjelde alle typer busser, ikke bare de typiske bybussene. Dette vil vi ha gjennomslag for i neste runde, sier Rudolph Brynn.

Næringen passe fornøyd

Administrerende direktør Christian Aubert i Transportbedriftenes Landsforbund er sånn passelig tilfreds.

— Dragkampen har foregått i mange år og her har vi nådd et kompromiss næringen kan leve med. Vi risikerte en stund at direktivet kom til å gjelde alle busser, ikke bare bybusser. Det hadde vært for tøft økonomisk, sier Aubert.

Han legger ikke skjul på at direktivet vil koste selskapene en del, etter hvert som gamle bybusser skal skiftes ut med de nye, handikaptilpassede.

— Men det hadde vært mye verre om vi skulle fått disse kravene bare i Norge. Når de samme reglene skal gjelde over alt i Europa kan bussprodusentene standardisere sine modeller. Dermed blir det langt rimeligere for det enkelte selskap, sier Christian Aubert.