Det vil være en hån mot dem som kjempet mot tyranniet i Norge 1940-45, dersom den omtalte skjenkebevilling blir innvilget.

Den unge sivilingeniøren Svein Sæterdal var en av dem som ble utsatt for hard tortur i Gestapohuset. Som gutt åpnet jeg ofte døren for ham da han besøkte min far, sammen med en mann fra Fana. Felles for disse tre var at ingen overlevde krigen. To av dem ble sterkt torturert i Gestapohuset. For Sæterdal med den følge at han tok sitt eget liv ved å hoppe ut gjennom vinduet i 4. etasje, 3. februar 1943. Nygift, 24 år og med livet foran seg valgte han døden fremfor å oppgi navnene på sine kamerater og kontakter.

Svein Sæterdal var ansatt ved Christian Michelsens Institutt og tilhørte politiets illegale efterretningsgruppe.

Jeg vil innstendig be våre ansvarlige politikere nekte skjenkebevilling i rotunden, og vise i handling de ord som de ofte bruker i sine taler 8. og 17. mai.

THOR H. PETERSEN