— Det er et skår i gleden at Domkirkehjemmet ser ut til å falle ut. Men vi gleder oss selvsagt over å få komme i gang, også fordi både fylkeslegen og brannvesenet er kommet med flere alvorlige pålegg til hovedbygningen vår, sier styrer Britt Hysing-Dahl.

Denne uken har fylkesmann i samarbeid med fylkeslegen foretatt tredje - og trolig siste - tildeling av statlig investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

Hordaland har liggende søknader fra kommunene om 2.160 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Over halvparten av disse vil ikke få penger i år, går det frem av fylkesmannens prioriteringsliste. Sosialdepartementet har gitt Hordaland 12,5 prosent av årets eldresatsing. Det er mer enn vanlig og blir begrunnet med hensynet til Bergen, opplyser rådgiver Tor G. Turøy hos fylkesmannen.

Årets fordeling i Hordaland beløper seg til 322 millioner kroner totalt. 278 millioner går til å bygge eller ruste opp 717 sykehjemsplasser. 43 millioner går til 241 omsorgsboliger.

Utfallet for de søknadene som havnet under streken i år er uviss. Det er ventet at regjeringen vil avslutte eldresatsingen med en ekstra-bevilgning i forbindelse med en varslet stortingsmelding.