De fleste av oss opplever høyere og høyere strømregninger, og verre skal det bli. Sosialkontorene ber sine klienter om å spare strøm ved å sette ned temperaturen i sine hjem! Den samme staten som gjør dette mot sine dårligst stilte blant oss, tjener milliarder på økte momsinntekter på grunn av stadig stigende strømpriser. Jeg synes det bør være et folkekrav at det blir halv moms på strøm. Dette er ikke vanskelig å gjennomføre, for strømleverandørene har krevd inn høyere moms på strøm tidligere. Så vidt jeg husker lå moms på strøm minst 2-3 prosent høyere enn på andre varer og tjenester. Og er det ikke bedre at alle får litt billigere strøm, enn at sosialkontorene må ut med ekstra tilskudd til dem som ikke klarer å betale sine høye strømregninger? En annen sak er at denne energikrisen bør få politikerne til å sette fortgang i utbyggingen av gass og andre alternative energiformer. Som en av verdens viktigste gassprodusenter burde vi være et utstillingsvindu for bruk av gass i private husholdninger, både til oppvarming og matlaging, og ikke være storkunde på forurensende kullkraft fra Sverige og Danmark.

SIGMUND SELVIK