Av Ragnhild Måløy

En slik uttalelse fra Carl I. Hagen viser igjen hans totale mangel på saklighet og redelighet. Mener Hagen virkelig at politiet ikke bør påse at fartsgrenser blir overholdt? Skal man ikke lenger ta hensyn til trafikksikkerheten på norske veier? Og hva har dette med Frp-politikeren Schanches høyst usmakelige opptreden som ikke hører hjemme i en sivilisert debatt?

Denne episoden bør vekke til ettertanke: for det dreier seg ikke bare om det forestående kommunevalget, men om fremtiden til vårt demokrati. Vi kan ikke tillate at en populist som Hagen, som er parat til å si hva som helst for å sanke stemmer, tar makten. Frp har en politisk agenda som bygger på vulgær-kapitalisme, fremmedfrykt og en slett distriktspolitikk, men nylig har partiet begynt å tone ned de mest upopulære ideene sine og gjort sitt image stuerent.

Likevel kommer Frps politiske visjon mest tydelig frem i Hagens siste uttalelse, der han ønsker mellompartiene KrF, Venstre og Senterpartiet bort (Aftenposten, 2.09.03). Det er hårreisende å høre at en norsk politiker kan ønske bort en hel politisk fløy fordi disse partiene ikke fører den politikken som Hagen vil ha. Dette utsagnet fra Hagen bør ikke betraktes som enda en lemfeldig kommentar fra en annen politiker; det er et forvarsel om at Frps økte innflytelse i norsk politikk bare innebærer én ting — et svekket demokrati.

Takket være en lite kritisk presse ser vi en middelmådig og dårlig informert politiker i Carl I. Hagens skikkelse, på nippet til å gjøre sin beste valgkamp noensinne. Jeg håper at de som hadde tenkt å stemme på Frp etter disse siste utspillene fra Frp-lederen, vil tenke seg om og hindrer at Frp kommer til makten.