Tragedien har rammet et bomiljø der mange er av utenlandsk opprinnelse. Folk er fortvilte og redde, engstelige for ungene sine. Lokale krefter reagerer omgående. Lørdagen og søndagen ble brukt til ettertanke, sorg og minnestund.

Rundt i landet sitter mennesker og reagerer med vantro på at slikt kan skje. To ungdommer på vei hjem, en av dem stukket ned og drept. Dette er ikke gjeng-vold slik som vi har sett det i Oslo den senere tid, men en regelrett henrettelse.

Statsministeren uttrykker sin dype medfølelse på Dagsrevyen søndag kveld. Likeså ledere fra Senterpartiet og KrF. Alle uttrykker medfølelse med Benjamins nærmeste og nærmiljø.

Men ikke Carl I. Hagen! Han som bruker all sin makt for å stable på beina noe han ønsker skal være et såkalt respektabelt parti. Sparker ut de som tydeligst viser at de er rasister, for så å sitte igjen med dem som evner å skjule rasismen sin litt mer.

Det er påfallende at lederen av et parti som uheldigvis er blitt såpass stort ikke føler behov for å uttrykke medfølelse, ikke engang for å følge normal folkeskikk.

Men kanskje han ikke har medfølelse.

Siren Schau