Hagens frekkhet har vi vært vitne til tidligere, men dette løftet er renspikka opportunisme og kan sammenliknes med troen på å få solgt sand i Sahara.

I statsbudsjettet for noen måneder siden sørget Frp for fjerning av feriepenger for arbeidsledige. Hagen stemte også for flere karensdager for denne gruppen. Noe som kan utgjøre over 20.000 kr i året for den enkelte. Dette til tross for signalene om en høyere ledighet.

Frekkheten slutter dessverre ikke her. Partiets distrikts— og landbrukspolitikk vil i praksis bety enda flere arbeidsledige til å slåss om for få jobber. Når vi også vet at Frp går inn for å fjerne alle lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet, samt at alle bestemmelsene om overtidsarbeid fjernes, sier det seg selv at det ikke blir lettere å skaffe seg arbeid.

I motsetning til Frp vil Kystpartiet kjempe for at alle som blir arbeidsledige og som står på for å sikre seg nytt arbeid skal ha økonomisk trygghet. Vi vil også ut av EØS-avtalen for å sikre at ikke flere norske industriarbeidsplasser går tapt.

Jan-Ove Fromreide,

Kystpartiet i Hordaland