— Var opplæringen tilfredsstillende? spurte dommeren.

— Nei, ønsket var å få mer opplæring i alt, svarte ulykkeskapteinen.

To HSD-kapteiner fulgte byggingen av «Sleipner» og «Draupner» på nært hold ved verftet i Australia. Disse to ga Hagland en viss innføring i de nye fartøyenes finesser.

— Jeg skulle ha ønsket at vi hadde fått ført båtene mer før de ble satt i rutetrafikk, sa Hagland.

Hans egen erfaring med fartøyene begrenset seg til et par dager. Da manøvrerte han «Draupner» til og fra kai i Leirvik.

Hagland hadde fartstid fra ett av de forrige Flaggrute-fartøyene.

— Var det stor forskjell på nye «Draupner»? ville dommeren vite.

— Mye var likt, men det var også forskjeller. De nye båtene var tyngre og bredere, og vanskeligere å bakke med. Dessuten likte ikke vi kapteinene baugspydene på dem. De gjorde det vanskelig å legge til kai, sa Hagland.

Han savnet mer utdypende opplæring på instrumentene om bord.

— Det var mye likt med radarene, men de nye fartøyene hadde en del nye, elektroniske funksjoner vi ikke fikk noen innføring i, sa han.