DEBATT

Av Egill Aarø

Det vises til debattinnlegg av Finn Langeland (BT søndag).

Mange er av den oppfatning at USA ikke tar globalt ansvar, men at USA herser med verden etter eget forgodtbefinnende.

Innsatsen i Midtøsten består stort sett i å blokkere enhver mulighet til fred ved at USA benytter sin vetorett i FN til å hindre vedtak rettet mot Israels atferd på Vestbredden og andre steder. Da er formaletikken god å ha, Langeland.

Det var mange — inklusive undertegnede - som under den kalde krigen forsvarte USAs internasjonale aggresjon med at denne var nødvendig. Da østblokken ble pulverisert økte USA sin verdensomspennende aggresjon, og flere enn undertegnede fikk store problemer med å finne en rasjonell begrunnelse.

Det er mange som mener at den internasjonale terrorismen i stor utstrekning er en følge av amerikansk utenrikspolitikk, og at mer medisin av samme art vil øke, ikke minske problemet. Det er intet som tyder på at palestinere født på Vestbredden genetisk er utstyrt med en særlig affinitet til å bære dynamittbelter rundt magen. Det er mer sannsynlig at det er levevilkårene og erfaringene som gir dette resultat.

En krig mot Irak kan ha sin berettigelse, men bland ikke WTC-tragedien inn i denne. Verken da eller senere er det funnet noen dokumentasjon på at denne tragedien hadde noe med Irak å gjøre. Da Bush snudde sin interesse fra terrorisme til Irak oppfattet de fleste amerikanere ikke poenget, og i en meningsmåling viste det seg at et flertall trodde krigen mot Irak hadde noe med terrorisme å gjøre. Da koblet Bush disse to forhold, og det uten noen faktiske holdepunkter for en slik kobling.

USA har blokkert de fleste forsøk på internasjonal regulering de siste tiår. USA har vedtatt en egen lov som gir presidenten rett til å angripe Nederland dersom en amerikaner stilles for den internasjonale Krigsforbryterdomstolen i Haag.

USA har den oppfatning at FNs resolusjoner og vedtak ikke er bindende for USA dersom USA ikke er enig, og har gitt uttrykk for dette ved flere anledninger. USA angriper hva enten FN mener det ene eller andre. Dette har vært USAs holdning hele tiden. USA har ikke til hensikt å være en del av det internasjonale rettssamfunnet. At USA sier dette direkte slik at ingen skal være i tvil, er positivt, men for resten av verden er USAs politikk svært uheldig. USA vil angripe enhver - peremptory self-defence - som USA føler behov for å angripe, Bush-doktrinen.

Det forunderlige ved Langelands foraktelige formaletikk er at USA er en flittig benytter av denne. Missilangrepet mot Bagdad var self-defence og lovlig sammen med de ca. tjue øvrige tilfeller av angrepskrig de senere tiår, (ref. også veto og Israel).

Mitt tips er at skulle vi bli angrepet av terrorister så er det fordi vi i altfor stor grad blir assosiert med en aggressiv amerikansk utenrikspolitikk.

President Carter og senator Ted Kennedy er ikke motstandere av USA, men av USAs utenrikspolitikk. Tiden går, USAs aggresjonspolitikk består.