ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

På møtet lovet HSDs nyvalgte styreformann Jakob Bleie å arbeide for at Folke Hermansens Rogaland Trafikkselskap blir representert i HSD-styret så snart som mulig. I praksis betyr det på årsmøtet i mai/juni.

Partene er videre enige om å mildne det generelle samarbeidsklimaet.

– Heretter skal vi samarbeide i stedet for å slåss. Det er til beste for begge parter, sier HSDs styreformann Jakob Bleie til Bergens Tidendes nettutgave.

Folke Hermansen fremsatte i forrige uke krav om at det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling i HSD. Nå er partene enige om at styret og administrasjonen i HSD skal prøve å besvare spørsmålene fra Folke Hermansen, uten at det blir nødvendig med et ekstraordinært årsmøte.

HSD og Folke Hermansen drøftet dessuten sistnevntes kongstanke om et vestlandsk storselskap innen transport.

– Vi er enige om å gjenoppta disse samtalene på et senere tidspunkt. Nå skal vi først og fremst konsentrere oss om det som haster mest, sier Jakob Bleie.

Folke Hermansen er svært fornøyd med den forsonende holdningen HSD viste på dagens møte.

– Vi hadde ingen kontakt i det hele tatt med det forrige regimet. Jeg er svært tilfreds med at vi nå er på talefot, og at HSD nå er villig til å gi oss som største eier det innsynet i selskapet som vi har krav på, sier Folke Hermansen til BTs nettutgave.