Lørdag ble det kjent at blodprøven fra den 49-årige kapteinen viste 0,0 i promille. Prøven ble tatt etter at lensmannen i Austevoll fikk mistanke om at mannskapet på fergen «Os» var beruset kort tid før de skulle gå på vakt den 29. august i år. Tre av mannskapet fikk sparken på dagen.

Den frikjennende blodprøven får ikke HSD til å skifte mening.

— Personalsaken er avsluttet, og vi forholder oss til at kapteinen selv sa opp stillingen. Det er derfor heller ikke aktuelt for oss å tilby ham noe nytt arbeid, sier informasjonssjef Arild Sondre Sekse i HSD til Aftenpostens nettsider.

Kapteinens advokat John Raknes er dypt uenig i at kapteinen selv sa seg opp fra stillingen. Han mener HSD utøvet ganske kontant press for å få 49-åringen til å forlate jobben sin.

Raknes mener det er forunderlig at HSD ikke vil vurdere saken på nytt, etter at de nye opplysningene om kapteinens promilletest er blitt kjent.

— Dette arbeidsforholdet ble avviklet ut fra helt feilaktige forutsetninger. Det bør være rom for forhandlinger i denne saken, sier John Raknes.

I går ble det hevdet at bruk av munnvann kan ha vært årsaken til at kapteinene blåste rødt på den første alkotesten. Dette ønsker advokaten ikke å kommentere.

— Men la meg bare understreke at enkelte aviser skriver ting det overhodet ikke er grunnlag for, sier Raknes.