ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

Det er på verksteds— og administrasjonssiden slankekuren blir iverksatt.

– Jeg tror det blir vanskelig å unngå oppsigelser, men vi arbeider med å gjøre virkningene minst mulig smertefulle for de ansatte, sier Bjørn Ove Børnes, administrerende direktør i HSD Buss.

Bussgiganten pådro seg underskudd på 21,7 millioner kroner i fjor.

Skjermer rutetilbudet – Vi er nødt for å få bussdriften lønnsom, men vi ønsker å skjerme rutetilbudet, sier HSDs konsernsjef, Per Atle Tellnes.

HSD har de siste årene slukt busselskapene Vest Trafikk og Bergen-Hardanger-Voss Billag i fusjoner. Selskapet er ett av landets største, og har ikke opplevd sviktende passasjertall.

– Det er rammebetingelsene som tynger oss, sier Per Atle Tellnes, og viser til sterk økning i drivstoffprisene de siste årene.

For egen risiko Størrelsen på de fylkeskommunale tilskuddene ligger fast i tre år til før avtalen skal reforhandles, eller sendes ut på anbud.

– Det betyr vi at sitter med kostnadsrisikoen. Driftsunderskuddene er med andre ord fylket uvedkommende, sier Bjørn Ove Børnes.

Styret i HSD Buss har nå utarbeidet planer for snuoperasjonen. Konsernstyret skal ta stilling til forslaget 10. mai.

– Det haster å få satt tiltak ut i livet. Vi tar sikte på en rask prosess, sier Per Atle Tellnes.

Tre regioner HSD Buss har i dag 14 verksteder, og administrasjonsenheter flere steder i Hordaland. Virksomheten foreslås nå sentralisert i tre regioner – Stord, Norheimsund og Straume på Sotra.

– Det er for tidlig å si noe om hva dette i detalj vil føre til ved de andre verkstedene og kontorene. En god del av dem risikerer imidlertid å bli nedlagt, sier konstituert konsernsjef Tellnes.

HSD Buss håper det ikke blir nødvendig å si opp 30-50 medarbeidere.

– Vi vil samarbeide med de tillitsvalget for å finne smidige løsninger, men det blir vanskelig å gjennomføre prosessen helt uten oppsigelser, sier busselskapets direktør, Bjørn Ove Børnes.