Det var med en viss skuffelse jeg fikk vite at jeg mister min jobb på Oseberg.

Enda verre blir det når jeg leser kriteriene for hvorfor jeg har mistet jobben.

I en pressemelding sendt fra Hydro heter det, jeg siterer:

«Prosafe Drilling Services AS er tildelt kontrakten etter en samlet vurdering basert på HMS, tekniske og kommersielle kriterier.»

At HMS står foran kommersielle og tekniske kriterier er for meg uforståelig. Det hadde vært bedre å skrive rett frem: «basert på kommersielle kriterier». HMS burde etter min vurdering kommet til slutt, eller enda bedre ikke vært nevnt i hele tatt. Hvorfor ikke?

Det er ikke så lenge siden Hydro betalte et bot på 15 millioner kroner etter en dødsulykke på en av Prosafe sine rigger som opereres av Hydro.

I den forbindelse har Hydro og Prosafe fått kritikk fra OD pga. dårlig HMS— kultur, og rapporten fra OD er som et vondt år å lese for folk som er interessert i HMS.

Jeg har nå jobbet i over fem år på Oseberg B uten menneskelig skade om bord på installasjonen. Jeg håper at mitt firma fortsetter å bruke betydelige pengebeløp på HMS for at jeg skal følge meg trygg på min arbeidsplass.

For meg som verneombud blir det vanskelig å forklare overfor mine kolleger at HMS-kvalitet er tillagt betydning. Slik jeg vurderer det, handler det kun om kommersielle kriterier. (På offshorespråk: Money Talks.)

PASCAL MANIN, VERNEOMBUD, OSEBERG B