Som lege vet han neppe hvordan Vibeke Holmefjord fungerer som lærer. Det hadde kanskje vært en idé å forhøre seg om skolen. Her virker det som overlegen inntar en overlegen holdning og skal demonstrere makt.

Denn gymlæreren har klart å inspirere elevene til innsats i gymnastikkfaget. Hun er virkelig godt likt av elevene. De er glad i Vibeke. Dessuten er hun grundig i sitt fag. Kunnskapen har hun fremdeles, som hun selv sier. Læreren skal ikke trimme i gymnastikktimene – det er elevene som skal aktiviseres. Det er slike positive lærere skolen trenger.

Jeg håper byråkratiet kan skjære gjennom og bruke sunn fornuft når noen tviholder på et firkantet og i dette tilfelle uhensiktsmessig regelverk.

ASLAUG G. FINSDAHL