Nå går Bergens-familien til sak mot Vesta Forsikring, som var forsikringsselskapet til Haukeland sykehus i 1997.

To spørsmål kommer til å stå helt sentralt i den svært uvanlige rettssaken:

  • Hva slags informasjon fikk faren av legene på Haukeland om bivirkningene av medikamentet han fikk?
  • Kan det påvises årsakssammenheng mellom farens medikamentbruk og barnets misdannelser?Dette må Bergen tingrett ta stilling til når saken begynner neste mandag.

Åtte millioner i erstatning

— I denne rettssaken vil det bli fastslått om Vesta, på vegne av sykehuset, har erstatningsansvar. Dersom det blir fastslått at de har ansvar, vil vi kreve en erstatning på mellom seks og åtte millioner kroner på vegne av gutten, sier advokat Bjørn Lillebergen, som representerer fireåringen og hans familie.

For nærmere fem år siden ble faren til den lille gutten behandlet med cellegift på Haukeland sykehus. Medikamentet han ble behandlet med, heter Sendoxan. Personer som blir behandlet med Sendoxan, skal få beskjed om at de under hele behandlingen, og tre måneder etterpå, må unngå graviditet. Dette gjelder enten det er menn eller kvinner som bruker Sendoxan. Årsaken er fare for misdannelser. Pasientene skal også få beskjed om at bruk av Sendoxan kan føre til nedsatt evne til å få barn.

— Ut fra journalen til faren er det klart at han fikk informasjon om at bruk av Sendoxan kunne føre til nedsatt fertilitet, men han mener at han ikke fikk informasjon om at han måtte unngå å gjøre sin kone gravid i denne perioden. Hva slags informasjon han fikk, og i hvilken grad legene sørget for at han forsto informasjonen, blir et sentralt tema i retten, sier Lillebergen. Barnefaren er av utenlandsk opprinnelse, men snakker norsk. Språkforståelse kan bli et tema i retten.

Store skader

I juni 1998 ble den lille gutten født. Han har ikke øyeepler, og har også andre skader. Fireåringens foreldre har ytterligere to barn, som begge er friske. Begge disse barna er unnfanget før faren ble behandlet med Sendoxan.

— Barnet har samlet sett store skader. Vi mener at det er årsakssammenheng mellom behandlingen med Sendoxan og barnets skader, sier Lillebergen.

Vesta Forsikring og Haukeland sykehus er ikke enige i dette. De mener at faren både fikk den nødvendige informasjon, og at det ikke er bevist at det var bruken av Sendoxan som førte til skadene på fosteret.

Skader påført foster

— Dette er en spesiell og prinsipielt viktig sak, som reiser helt særskilte juridiske problemstillinger. Barnets sak kan ikke behandles av Norsk Pasientskadeerstatning, siden de bare kan behandle erstatningssaker for skader påført den enkelte pasient. I denne saken er det snakk om skader påført et foster, sier Lillebergen.

To medisinsk sakkyndige skal uttale seg om en mulig årsakssammenheng i retten

- Dypt tragisk

Bergen tingrett skal neste uke ta stilling til erstatningsansvaret. Dersom retten kommer frem til at gutten har krav på erstatning, vil erstatningens størrelse bli behandlet i en senere rettssak. Denne fremgangsmåten er partene enige om.

— Det som har skjedd er dypt tragisk for familien, uansett ansvar. Vår klient i denne saken er den behandlende legen. Legen hevder bestemt å ha gitt pasienten opplysninger om farene knyttet til behandlingen, og det er det vi må forholde oss til, sier informasjonsdirektør Ingrid Holm Svendsen i Vesta.

— Vi kjenner saken, men kan selvsagt ikke kommentere en sak som skal for retten, sier assisterende direktør Tore Nepstad ved Haukeland universitetssykehus.