— Vi er litt sjokkert over hvor mye disiplinproblemer det er i dagens skole, men dette skal vi takle. Vi trenger ikke hjelp av sosionomer eller andre, mener lærerstudent Monica Gilje.

Utfordrende

Hun og studentene Elisabeth Valle og Anette Lian synes det er spennende og utfordrende å være på Ortun skole. Til våren er de ferdig utdannede lærere ved Høgskolen i Bergen. Nå gleder de seg over mulighetene til å få en annerledes erfaring. Denne uken har de jobbet sammen med lærerne i klasserommene. Neste uke overtar de 41 studentene hele skolen, mens lærerne får etterutdanning og reiser til Praha.

Uken etter er lærere og studenter igjen sammen for å dele erfaringer. Et gult og et rødt kort ligger fremme på tavlen. Bråker noen, kommer det gule kortet frem. Hjelper ikke advarselen, blir det rødt kort og kryss.

Blir det over 22 kryss, får ikke klassen se film fredag i neste uke. Får en elev mer enn fire kryss, får ikke han eller hun se filmen. Reglene er klare.

Gøyere skole

— Studentene er veldig greie. Det er gøyere på skolen med dem her, sier Nina Steffensen, Erik Dragvoll og Trine Kristoffersen i 7. klasse. De har mannlig lærer til vanlig og synes det er hyggelig avveksling med tre kvinnelige studenter.

— Også for meg er dette en annerledes og artig erfaring, sier klasseforstander Tore Bjørdal. Sælen skole har planlagt alt grundig siden november i fjor. Konsulent Harald Daae ved skoleadministrasjonen i Fyllingsdalen er hentet inn som rektor. Han har tidligere hatt denne stillingen ved skolen og kjenner den godt. En tidligere sekretær er og hentet inn. Barn med spesielle behov får oppfølging av voksne de kjenner. Brannøvelse er holdt og alt er klart for en spesiell uke.

Tips om nye måter

— Dette samarbeidet gir studentene flott erfaring og våre lærere et løft. De får ikke minst tips om nye måter å jobbe på, sier rektor Kristi Odéen og undervisningsinspektørene Astrid Seljeflot og Lisbet Morland. De tror at det blir studentenes største utfordring å takle uro i klassene.

STUDENTER INN: Elevene synes det er forfriskende med studenter som lærere. Fra venstre André Skarbø, student Anette Lian, Anne Eikeland, Erik Dragvoll, Trine Kristoffersen, Linn Førland og Tina Bø.
FOTO: HELGE SUNDE