Den ene saken gjaldt de såkalte «gule kortene» som gir fri lege og medisin til minstepensjonistene. Denne ordningen er en særordning som Bergen har hatt. Den andre gjaldt bosetting av flyktninger. Sortevik forsøker nærmest i sitt innlegg å fremstille det som om bosetting av flyktninger i Bergen vil gå ut over minstepensjonistene. Å trekke en slik sammenligning er mildt sagt langt over streken.

For å få noen ting på plass først: Ingen av dem som har «rett» på gult kort vil bli fratatt dette. Men i påvente av nye ordninger for folketrygdens frikort, er ikke nye personer tatt opp i Bergen kommunes «gult kort»-ordning. Fra neste år ønsker flertallet i bystyret å innføre en ordning med kjøp av minstepensjonistenes frikort til dem som fyller kriteriene.

Frps gruppeleder hevder i sitt innlegg at de flyktningene som vi tar imot går på bekostning av de eldre i Bergen. Dette er direkte feil. Sortevik etterlyser et innvandringsregnskap for å kartlegge kostnadene ved bosetting av innvandrere. Etter erfaringene fra Os skulle man trodd den ballen var lagt død en gang for alle. Der viste tallenes klare tale at kommunen så langt hadde tjent penger på flyktningene. Og dette før man tar inn ytterligere samfunnsmessige gevinster, utover de kommunale regnskapene.

Sorteviks partifelle i bystyret, Knut V. Schjenken har i BT 12. januar kommet frem til at de få hundre som Bergen har tatt og tar imot av flyktninger fra UDI sine mottak – for det første ikke er flyktninger (hvilket er et interessant steg i retning av å utvikle en selvstendig utenrikspolitikk for Bergen, uavhengig av Norge). Han er kommet frem til at aids skyldes de få afrikanerne blant disse få hundre, og at utbudet av ecstasy og heroin i Bergen vil øke om byen tar imot noen få hundre sjeler til, som ifølge Schjenken «kommer til Norge for å spre død og fordervelse». Denne argumentasjon lar Sortevik stå uimotsagt. Som politisk redaktør Børhaug i BA har påpekt, har ikke en eneste Frp-er stått opp og sagt at dette argumentasjonsnivået er for drøyt i 2001. Det er bare å beklage!

Vi går nå inn i en Stortings-valgkamp, hvor Arne Sortevik antakeligvis vil være en av Frps fremste kandidater til en plass på Stortinget. Er dette det argumentasjonsnivået som Frp skal legge seg på i valgkampen, så er jeg redd det kommer til å bli en lite trivelig valgkamp. Det er nærliggende å gi Sortevik gult kort for sin argumentasjon. Hvis du tar avstand fra Schjenken sine uttalelser, så slipper du kanskje å se det røde!

Av Martin Smith-Sivertsen, gruppeleder for Høyre i bystyret