Av Arne Sortevik, kommunalråd/gruppeleder Frp

I den første saken var det relativt liten debatt; flertallet har landet på en løsning der dagens ordning med at de minstepensjonistene som er registrert før 31.12.98 på visse vilkår skal få fri lege og medisin i ett år til.

De personer som er blitt minstepensjonist etter denne datoen; altså i 1999, i år 2000 og nå i år 2001 – de skal altså ikke få denne ordningen som fra gammelt av omtales som «gule kort».

Frp har det syn at ordningen bør videreføres og utvides; det skal være en ordning som fortsatt gir nødvendig og sårt tiltrengt hjelp til den gruppe pensjonister med svakest økonomi. Partiene Pp, RV og SV støtter vårt syn.

Fra andre partier, Ap, KrF, V, Sp og Høyre – ble det argumentert for at ordningen koster penger for kommunen, at den er vanskelig å administrere og at den skal fjernes om ett år. Engasjementet fra disse partiene var knapt å registrere. Hvor var menneskesynet?

I den andre saken var det omfattende debatt; enten for å fortelle hvor viktig man mente det var å ta imot mange flyktninger eller for å angripe Frp.

Det er formelig «konkurranse» blant de andre partiene om å ta imot mest flyktninger.

Fra byrådet har man anbefalt lavere mottak enn de 500 som statens Utlendingsdirektorat har bedt om. Begrunnelsen er at «bosettingstallene har vært uvanlig høye både i 1999 og 2000»!

Derfor vil Frp si stopp; ingen flere flyktninger til Bergen i år 2001 før de økonomiske konsekvensene av tidligere mottak er klarlagt og de sosiale problemene belyst.

Frps ønske om å få kartlagt de økonomiske konsekvensene av kommunens årelange mottak av flyktninger som staten har tatt imot i Norge får ingen tilslutning fra noen andre partier. Tvert imot får Frp krasse beskyldninger om at Frp «skjuler» sin rasisme i argumentene knyttet til økonomi og at partiet på denne måten viser frem sitt «kalde og kyniske menneskesyn»!

Her vises frem menneskesyn og prioriteringer i begge sakene.

I saken om «gule kort» for å hjelpe minstepensjonister med utgifter til nødvendig lege og medisin, gis det klar melding om at dette er dyrt, ordningen må begrenses og avskaffes.

I saken om bosetting av flyktninger i Bergen spiller penger åpenbart overhodet ingen rolle; ingen synes å skjenke økonomiske konsekvenser eller sosiale konsekvenser en tanke!

Kan det kanskje tenkes at velgerne selv vil dele ut «gule kort» som reaksjon på denne prioriteringen?