BILDENE SOM ER SLUPPET ut fra den amerikanske Guantánamo-basen på Cuba er ikke noe vakkert syn. De afghanske talibanfangene får ikke se, ikke høre og ikke lukte. De oppbevares knelende i bur laget av netting og såkalt barberbladpiggtråd. De eklatante bruddene på Genève-kovensjonen begrunnes med at amerikanerne ikke vil gi dem status som krigsfanger. De er etter USAs syn hardkokte terrorister, og da er det urettferdig å hevde at de behandles inhumant, sier USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld.

I HELGEN KOM DET FØRST MELDINGER om at britene stilte seg skeptisk til Guantánamo-leiren. Men en reportasje i The Observer avslørte at islamske fanger, mistenkte for terrorplanlegging, sitter fengslet under enda verre forhold i høyrisikofengselet Belmarch i det sørøstlige London. Der sitter de innesperret 22 timer i døgnet og får ikke se dagslys. Samtidig nektes de besøk av advokat, og har så langt ikke fått vite hva de er mistenkte for.

NATO-landene kan ikke som Afghanistan blåse Genève-konvensjonen en lang marsj. NATO, som er dannet av demokratiske stater, kan ikke se bort fra den rettsorden som er forsøkt skapt etter den annen verdenskrig. Forbrytelser mot menneskeheten skal straffes, men det skal skje gjennom en ryddig og anstendig rettergang. Det er derfor Slobodan Milosevic nå sitter på tiltalebenken i Haag.

DET ER IKKE SIKKERT UTENRIKSMINISTER Jan Petersen ser seg i stand til å protestere mot disse overgrepene. Men vi gjør det. USA kan ikke internere fangene på umenneskelig vis og dømme dem, summarisk og uten skikkelig rettergang, etter lover vedtatt etter den 11. september. USA har konsekvent nektet å bidra til en internasjonal domstol som kan dømme i slike saker. USA frykter — og vil ikke tillate - at amerikanske borgere blir dømt av andre enn sine egne domstoler. Slik undergraver USA den internasjonale rettsorden.

Resultatet kan bli et amerikansk rettsoppgjør i strid med folkeretten, og uten den legitimitet et slikt oppgjør krever. Vi mer enn aner hvilke reaksjoner det vil gi i Kairo og Amman. I verste fall kan den amerikanske fremgangsmåten undergrave den skjøre alliansen mot internasjonal terror.