At BT ikke slutter seg til smilet og gleden i Ap over oppturen, kunne en forvente. Det er nok ikke bare strømprisene som er årsaken til Aps fremgang.

Partiets klare holdninger i andre saker — ikke minst mot den usosiale profilen i årets budsjettavtale mellom regjeringspartiet og Frp samt viljen til å gjøre de rette grep i sysselsettingspolitikken, har nok og medvirket til at velgerne får ny tiltro til Ap.

Når en og tar med at olje- og energiministeren har stått nokså stødig i stormen omkring de skyhøye strømprisene - så er vel BT på vaklende grunn. Det er vel ikke nettopp stødighet som var preget Steensnæs i de mange debatter han har stilt opp i. Den eneste gangen undertegnede kan huske at Steensnæs har stått som en påle, var da han for noen uker siden under landsmøtet i Natur og Ungdom mottok hyllest for at nettopp strømprisene var kommet opp på et så høyt nivå.

Direkte feil er det også når Ap i lederartikkelen blir gitt det hele og fulle ansvar for innføring av energiloven og deregulering av det norske kraftmarked.

Det var nok Syse-regjeringen i 1991, med sin energiminister Eivind Reiten fra Sp, som var opphavet til den lovendringen. Ap var i Stortinget med på deler av loven, men stemte nok imot viktige føringer, blant annet gikk AP inn for å opprettholde oppdekningsplikten. Kanskje situasjonen på kraftmarkedet hadde vært en annen om oppdekningsplikten var blitt stående?

ARNE JAKOBSEN, FYLKESPOLITIKER, AP