Debatt

Av Henning Warloe (H), fraksjonsleder oppvekst, bystyret

Ifølge barnehagebyråd Ruth Grung (Ap) er jeg «på særdeles tynn is når det gjelder forståelse av barnehagepolitikken i Bergen» (BT 23/4). Siden det faktisk var meg som utformet det omfattende forslaget til ny barnehagepolitikk i Bergen, vedtatt av et flertall i bystyret i mai 2001, er det litt morsomt sagt. Byrådets nederlag den gang var en seier for en mer rettferdig og ambisiøs barnehagepolitikk som allerede nå har resultert i stor utbygging av nye private barnehager. Vedtaket innebar nemlig opptrapping av tilskudd til private barnehager og likestilling av private og kommunale plasser. Når Ruth Grung i diverse innlegg og avisintervjuer skryter av Bergen kommunes gode barnehagepolitikk, så blir det jo litt pinlig. Hennes eget byråd og parti kjempet jo til det siste mot denne politikken, som er et resultat av at Høyre, Frp, SV og RV tok styringen og tvang byrådet i kne. Nå var dette før Ruth Grung ble byråd og jeg antar derfor at hun ikke har fått med seg historien, siden hun aldri nevner den?

Et flertall på Stortinget der Arbeiderpartiet er med har siden laget sitt eget «barnehageforlik». De vil øke tilskuddene til barnehagene slik at foreldrebetalingen går ned. Månedsprisen skal ned til kr 2500,— fra nyttår, og deretter til 1500,- ett år senere. Er dette mulig å få til? Jeg tror det ikke, og er bekymret for de private barnehagenes økonomi. Ruth Grung mener dette går fint «hvis vi bare vil». Faktum er at staten øker sitt tilskudd med 30 prosent fra 1. august i år, kanskje mer fra nyttår. Men er det nok til å redusere foreldrebetalingen med så mye som 3300,- pr. måned innen 2005? (De dyreste private barnehagene tar i dag 4800,- pr. måned.) Gjennomsnittspris er naturligvis lavere, så la oss si at en gjennomsnittlig privat barnehage må redusere med 1300 i måneden neste år, og totalt 2300 året etter. Det utgjør kr 14.300,- pr. plass (11 måneder) neste år og kr 25.300,- i 2005. Skal dette gå, må det offentlige tilskuddet økes like mye, og i tillegg dekke inn økte lønninger og utgifter. Med foreldrebetaling låst til makspris finnes ingen annen mulighet. Er det rart at barnehagene er bekymret?

Nøkkelspørsmålet er: Vil statstilskuddet øke så mye som nødvendig? Tilskuddet øker med 30 prosent fra 1. august. Det utgjør kr 6579,- for heldagsplass/barn over 3 år, og det dobbelte for småbarn. Samtidig reduseres det kommunale tilskuddet! Sannheten er derfor at statstilskuddet må øke mye mer neste år, fordi byrådet reduserer kommunalt tilskudd med 4750 kroner for barn over 3 år og det dobbelte for småbarn fra 1. august i år. Byråd Ruth Grung begrunner dette kuttet med at de 40 barnehagene som ikke har fått tilskudd nå skal få. I hovedsak dreier dette seg om bedriftsbarnehager, som større bedrifter har subsidiert for å tiltrekke seg ansatte. Fører dette til lavere foreldrebetaling, eller fører dette bare til at bedriftene reduserer sin subsidiering? Og når de andre private barnehagene får økonomiske problemer som følge av makspris, hva vil byrådet gjøre da? Gjennomføre sine tidligere forslag om redusert bemanning og kvalitet?