Forslaget om overføring av de videregående skolene til Bergen kommune ser vi på som et ledd i forsøk på nedlegging av fylkeskommunene.

Vi trodde at Bergen kommune hadde mer enn nok oppgaver med ansvaret for grunnskolen, særlig etter oppslag i media å dømme.

Vi savner ellers en fornuftig begrunnelse for hva de videregående skolene og deres elever skulle få ut av dette forslaget.

MARIANNE HAALAND OG GUN-MAY HAUGLAND