Jeg vil presiserer at i definisjonen

"unge jenter" er det snakk om barn ned til 12-års alderen.

Det må derfor oppfattes som nok en grov krenkelse av ofrene og deres

familier når Bugge forklarer sin klients dilemma med at f.eks. bar mage

oppfattes som en invitasjon til sex". Nok en gang skal det etableres en

forklaringsmodell med bakgrunn i kulturforskjeller. Det Bugge ser ut til å

glemme her er det som vi alle må forholde oss til; nemlig norsk lov. Norsk

lov slår fast at en 24 år gammel mann er ansvarlig for egne handlinger.

Dersom disse handlingene er straffbare så har vi et regelverk som på

bakgrunn av tiltale og bevisførsel utmåler den straff som følger derav.

Det er ikke mange årene siden etniske nordmenn ble frikjent i voldtektssaker

fordi det ble konkludert med at offeret hadde vært promiskuøs i sin

påkledning.

At denne mannen beskrives som "en pen gutt som ser yngre ut enn alderen sin"

hjelper heller ikke de som i dag sitter igjen med sine traumer.

Barndommen blir ofte beskrevet som "uskyldens tid";. Det er i disse årene

mennesket undrer seg over verden. Det er en tid for lek, læring, utvikling

og vekst. Det i disse årene mange premisser legges for den enkeltes

personlighet, trygghet og opplevelse av egenverd. Det å bli utsatt for

seksuelle overgrep mens man ennå er et barn kan føre til en annen fremtid

for individet. Å skulle rette opp igjen traumer som dette kan ta år. Noen

av ofrene vil slite med dette resten av livet. Skyldfølelse, tap av

egenverdet, en iboende engstelse for omverden med dertil stor grad av

sårbarhet kan bli en realitet. Innenfor voksenpsykiatrien er ikke dette

uvanlige lidelser. Jeg kan derfor ikke se noe annet enn at Bugges utspill må

oppfattes som en hån overfor dem dette gjelder.

Å ta med at en av jenten i sin umodenhet har sendt tiltalte en SMS med et

innhold som kan oppfattes har seksuell karakter, oppleves som direkte

smaksløst og uetisk fra en utøver av advokatyrket.

Kjellaug Nyhammer _________________________________________________________________