Tråleren er brakt inn til Haugesund og overlevert til politiet. Deretter blir det opp til påtalemyndigheten hvilken reaksjon rederen kan forvente seg.

Det var under en rutinekontroll onsdag ettermiddag at det ble oppdaget at "Miki" rapporterte fisket kvantum i sløyd vekt istedenfor rund, altså brutto vekt. Den grønlandske tråleren har fisket 13 ganger i norsk sone hittil i år, og fem ganger i fjor. Hittil i år har tråleren rapportert inn 123.428 tonn for lite, noe som tilsvarer en underrapportering på 21,3 prosent. Tallene fra i fjor tilsvarer en underrapportering på 23,9 prosent.

Orlogskaptein Arvid Nilsen i Kystvakten regner med at tråleren kan forvente seg en kraftig reaksjon fra norske myndigheter.

–Dette er å betrakte som et graverende overtramp, og tilsier etter all sannsynlighet en kraftig bot, sier Nilsen til NTB.

NTB