Vinteren 1999/2000 ble det besluttet fra kommunens side at denne veistrekningen fra krysset Ytre Midtun til Grimseiddalen ikke skulle saltes, på grunn av to private brønner.

Der det er verst er det fjell på den ene siden og stup rett ned i Grimseidvatnet på den andre siden! Det er en halv meter høy mur der det er stup uten autovern. Det hjelper ikke å gruse ned veien, for grusen renner bare vekk og ut i kanten der folk går og sykler. Det er en veldig smal vei og mange av foreldrene nekter å sende barna sine med bussen når det er glatt kjørebane. Flere av barna kvier seg til å ta skolebussen om vinteren. Vi synes at alle på Grimseid burde få busskort gratis når det ikke er noen annen løsning om vinteren. Det har vært to oppslag i avisen (BA), men ingenting har skjedd!

De fleste forstår oss, men det blir for dyrt å gjøre noe! Flere bussjåfører har sagt at de ikke liker å kjøre på Grimseidvegen når det er glatt, fordi sanden som er strødd forsvinner! Det er 1,2 km som ikke blir saltet om vinteren. Det handler om trygg skolevei!!!

BRITA ØYJORDSBAKKEN,CHARLOTTE BERGE,6. KLASSE SKEIE SKOLE