Aksjonen er et viktig symbol i kampen for å presse USA på defensiven i dens destruktive kamp mot Kyoto-protokollen.

De 150.000 tonnene med olje som nå ligger stand by på Mongstad inntil videre er en sterk markering av den feilorienteringen USA er peilet inn på i sin energipolitikk. Verdens, i alle henseender, mektigste nasjon bør ha en ambisjon om å rette opp det sørgelige bilde som tegnes av det bilfrelste, energisløsende folket som gir blanke i om de, 4 prosent av jordens befolkning, ikke bare slipper ut en fjerdedel av all CO2, men også forbruker 25 prosent av verdens energiforbruk.

USA har i en årrekke vært en tung og sentral premissleverandør for utviklingen av norsk oljeproduksjon og pumpetakt. Ved opptil flere korsveier har Norges sokkelproduksjon blitt instruert og sterkt influert av USAs kortsiktige interesser. En rollefordeling mellom USA som hersker på den ene siden og Norge som vasall på den andre som bør avvikles raskest mulig.

USA på sin side bør være interessert i å bli mindre avhengig av norsk så vel som andre lands olje, ikke bare ut ifra miljøpolitiske hensyn, men også rent strategiske. Bush bør være ydmyk når han torsdag setter sin fot på Landvetter flyplass i Göteborg for å møte lederne for EU og noen titusener aktivister fra et miljøpolitisk forent Europa.

JAN-HUGO HOLTEN,REDAKTØRNORGES MILJØVERNFORBUND