MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

— For å unngå konflikt med politiet, pakker vi sammen nå. Vi må stikke av for at politiet ikke skal beslaglegge utstyret vårt, sier kampanjeleder og sjef i Greenpeace Norge, Truls Gulowen til Bergens Tidende.

Brukte båter Aksjonen begynte rundt klokken 10 tirsdag formiddag. Da tok fem hurtiggående lettbåter med store motorer seg inn til kai ved Statoil Mongstad.

Halvparten av de drøyt tjue aktivistene tok seg om bord på den greske supertankeren «Cosmic» for å hindre den i å forlate kai. Et par dykkere gikk i vannet rundt båten, resten ble værende i båter rundt supertankeren. Deretter hang Greenpeace-aktivistene opp bannere på båten.

«Stop oil to Bush - ratify Kyoto» og «Stop CO2» var budskapet.

Halvparten av eksporten Supertankeren «Cosmic» var fullastet, og skulle til USA med rundt 140.000 tonn olje.

— Dette er halvparten av hva Norge eksporterer til USA hver uke. Det er sykt. En må bruke andre virkemidler for å få gjennom en klimaavtale. Norge må sette i gang en oljeboikott av USA, krevde Gulowen i Greenpeace.

Tvunget vekk av politiet I utgangspunktet nektet aksjonistene å fjerne seg fra havneområdet. De ombestemte seg da politiet rundt klokken syv om kvelden stilte med et tyvetalls betjenter og to politibåter.

For tidlig Informasjonsleder Kåre Ness ved Statoil Mongstad understreker at aksjonen er ulovlig, og bryter med sikkerhetsbestemmelsene på oljeraffineriet.

— Det er alt for tidlig å si om vi vil straffeforfølge Greenpeace, sa Ness til Bergens Tidende da aksjonen var over.

Aksjonen skjer i forbindelse med at USAs president George W. Bush skal være med på EU-toppmøtet som begynner i Göteborg torsdag. Der vil Kyoto-avtalen trolig bli diskutert.

Fakta/Kyoto-avtalen

Kyoto-avtalen om å redusere utslipp av klimagasser ble vedtatt i Kyoto i Japan i desember 1997. Avtalens mål er å redusere de samlede utslippene av drivhusgasser til minst fem prosent under 1990-nivået i løpet av en periode som går fra 2008 til 2012.

  • Etter avtalen har hvert enkelt land tallfestede utslippsforpliktelser å holde seg til. Disse varierer fra åtte prosent reduksjon til 10 prosent økning. Avtalen åpner til en viss grad for at tiltak innen skogbruk og arealbruk kan utgjøre en del av utslippsreduksjonene.
  • Kyoto-avtalen har ennå ikke trådt i kraft, fordi landene venter på utformingen av detaljene. Arbeidet med dette brøt sammen i Haag i Nederland i fjor høst på grunn av uenighet mellom EU og USA. Dette arbeidet tas opp igjen i Bonn i slutten av juli.
AKSJONERTE PÅ MONGSTAD: - Vi blir til vi får gjennomslag for kravene våre, sa Greenpeace tirsdag ettermiddag. Noen timer senere fikk politiet dem til å gi opp. (FOTO: JAN M. LILLEBØ)