Flere ganger har politiet kritisert Bergen kommune for ikke å gjøre nok for å bekjempe etableringer av det de mener er kriminelle MC-klubber. Spesielt har klubben i Osvegen blitt trukket frem. Bydelspolitikere og foreldre har vært bekymret for klubbens tilstedeværelse i nabolaget.

Lærer av andre

For en måned siden var ordføreren i Øvre Eiker på besøk i Bergen for å fortelle sine kolleger og politiet om hvilke erfaringer Buskerud-kommunen har gjort i forhold til kriminelle MC-klubber. Eiker og Drammens-området har vært blant hovedstedene for slike klubber gjennom flere år.

— Svært nyttig, sier lensmann Norvald Visnes i Fana om møtet, uten at han vil gå inn på detaljene i hva man snakket om.

Dette møtet har senere blitt fulgt opp med et møte mellom kommunen og bydelen. Byråd Nils Arild Johnsen har også vært sterkt involvert. Målet er å jage Union MC bort fra Fana.

Fortgang i prosessen

BT kjenner til at det er satt fortgang i arbeidet med å regulere området hvor klubblokalene ligger. Dette er et av mange tiltak for å få Union bort fra Osvegen. Kommunen ønsker å regulere området om til gravplass.

— Birkeland kirke har etterlyst flere gravplasser i lang tid. Vi mener dette området er passende, sier byråd Nils Arild Johnsen til BT.

— En slik prosess er normalt langvarig. Blir det nå satt fortgang i den fordi man vil kvitte seg med Union MC?

— Kommunen deler politiets bekymring for etablering av klubber som driver kriminell virksomhet. Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for å hindre det, svarer Johnsen.

— Vil dere jobbe aktivt for å fjerne klubben?

— Politiet har bedt oss om et samarbeid. Da er vi selvsagt åpne for, og vi gjør det vi kan, sier Johnsen.

Fornøyd lensmann

Lensmann Norvald Visnes er fornøyd med at kommunen nå virker å være kommet på banen.

— Jeg antar at Bergen kommune, like mye som politiet, ikke ønsker at kriminelle miljøer skal etablere seg i tettbygde strøk, som i dette tilfellet tett inntil en skole, sier lensmann Norvald Visnes i Fana.

— Jeg forventer at kommunen gjør det den kan for å hindre slike etableringer, legger han til.

— Kommunen må løse ut eiendommen til Union. Vil ikke det bare gi klubben penger til å kjøpe seg et nytt lokale?

— Det er selvsagt en mulighet. Men nå er vi langt mer oppmerksomme på miljøet enn hva vi var når de etablerte seg. Vi vil følge nøye med hva de foretar seg, sier Visnes.

Politiets strategi er nå å spane på enkeltmedlemmer, for å på den måten å bryte ned klubbene sakte, men sikkert.

— Vi håper selvsagt at klubbene skal smuldre bort, sier Visnes.

Union MCs advokat, Bjørn Meltzer, sier at han ikke er kjent med den pågående reguleringsendringen.

— Klubben er innstilt på fortsatt å holde til i Osvegen, og ønsker å ha et godt forhold til naboene. Men selvsagt vil et tilbud fra kommunen bli vurdert. Hvor interessant det er, gjenstår å se, sier Meltzer.

SKAL BORT: Både politi og kommune vil ha Union MC bort fra Fana. Nå går de sammen om en rekke tiltak. Først ut er kommunen, som vil omregulere området hvor klubben ligger til gravplass.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG