Det er forskere ved universitetet i Pittsburgh som kommer med dette resultatet etter å ha fulgt 600 kvinner og deres barn gjennom 14 år. I tillegg til veksthemninger fikk barna også lærevansker. Selv mindre enn et glass øl eller vin om dagen har gitt utslag for barna.

Overlege Rolf Lindemann ved Ullevål sykehus mener ifølge VG at myndighetene må gjøre mer for å informere folk om alkoholens skadevirkning, og foreslår å merke spritflasken på samme måte som røykpakken.

«Årlig får rundt 200 barn i Norge varige hjerneskader som følge av mors alkoholbruk under svangerskapet», sier han.

For min egen del må jeg tilføye at dette er ikke den eneste undersøkelsen som viser sammenhengen mellom alkohol og fosterskader. Jeg vil også på nytt påpeke at alkoholbruken har steget dramatisk i ungdomsgruppen 15 til 21 år og særlig hos jentene. Hvis vi her legger to og to sammen blir ikke resultatet lystelig.

SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) har dessuten beregnet at antallet alkoholrelaterte dødsfall vil stige med 605 pr. år ved en avgiftsreduksjon på alkohol på 25 prosent. Det dreier seg altså om helt andre tall enn 9 dødsfall som følge av smuglersprit. Jeg forbauses over politikere som vil senke avgiftene (+ 605 døde årlig) for å unngå 9 døde (smuglermetanol).

Når vin — og brennevinsimportører blir sannhetsvitner i alkoholdebatten mens statens eget forskningsinstitutt sine tall overses, benektes og til dels latterliggjøres fordi politikere ikke vil forholde seg til en ubehagelig virkelighet - da er ikke politikerne lenger seriøse. Da mistenker vi at kortsiktige popularitetshensyn og eget alkoholbehov blir avgjørende argumenter fremfor å forholde seg til denne ubehagelige virkeligheten.

KNUT LINDTNER, LEDER NKP I NORDLAND