Kvinnen er innlagt til observasjon. Hun har ikke synlige skader, ifølge lensmannsbetjent Finn Martin Systad ved Askøy lensmannskontor.

Ulykken skjedde ved at kvinnen kjørte inn en buss bakfra på riksvei 562 på Haugland ved Ravnanger.

En ung mann som var passasjer i bilen, er etter alt å dømme uskadet.

Personbilen de to satt i ble kraftig bulket i sammenstøtet torsdag ettermiddag.