Av Tor Fjelldal, Eidsvåg

Og kanskje kan utsettelsen være gunstig. Bybaneplanene som har vært diskutert heftig det siste halve året vil gi en langt dårligere bybane enn om byen fulgte de opprinnelige planene som ble laget for 25 år siden. Da skulle en bybane fra Åsane til Flesland gå gjennom tunneler for å komme hurtig og problemfritt frem gjennom bykjernen, og passere viktige trafikkpunkter som for eksempel Haukeland universitetssykehus. Det forslaget som nå foreligger, er en bytrikk. Den vil bli som en gjøkunge det ikke er plass til i redet, verken i Kaigaten, ved Bystasjonen, over Danmarks plass eller i Inndalsveien.

Det er merkelig at det ikke foreligger et alternativ 2 som viser hva det koster å legge bybanen under bakken gjennom sentrum. Spesielt når norske entreprenører bygger tunneler svært billig: 35-40 millioner kroner pr. km tunnel er et sannsynlig tall. Pluss kostnader til stasjonene underveis, til sammen kanskje 100 mill kroner for to-tre km tunnel fra sentrum og sørover via Haukeland sykehus. Men fra disse brutto kostnadene må trekkes fra kostnadene ved å la trikken/bybanen forsyne seg av eksisterende gater, noe som gir betydelige ulemper og kostnader for varebiler/busser/servicebiler/næringsdrivende/private med transportbehov m.m. som byen er avhengig av for å fungere. I den omfattende debatten om for eller imot bybane, har det vel knapt vært diskutert å grave ned bybanen, dvs. holde på de opprinnelige planene. Kun NSB har tatt dette frem ved å lansere sin egen bybane i tunnel fra sentrum til Flesland, men dessverre ble denne tråden ikke tatt opp; det er heller ikke kjent om bybanekontoret og NSB har inngått noe samarbeid eller dialog.

Hele vitsen med å etablere et skinnegående system må være at det skal få en egen trasé for ikke å komme i konflikt med annen trafikk, syklister og gående. Når banen går i tunnel, kan bybanetoget øke hastigheten til 100-120 km/t. Og da vil banen gi korte reisetider og bli svært attraktiv. Hvis man sammenligner med Oslo, er det utenkelig at det T-banenettet som går gjennom sentrum, kunne fungert om skinnene lå oppi gatene og T-banen var en del av trikkesystemet. I Bergen er det allerede så trangt om plassen for biler og busser i gatene at det eneste logiske er å grave ned skinnegangen til bybanen.

Direkte komisk blir det om denne by-trikken etter hvert skal forlenges til Åsane, Fyllingsdalen m.m. og må sno seg frem nedover Torget eller over Puddefjordsbroen.

Man må ikke spare seg til fant. Det er lettere å si ja til et litt dyrere bybane-system som fungerer svært godt, enn å si halvhjertet ja til en billigere og halvgod løsning. Og for å gjenta et viktig forhold: Det er billig å bygge tunneler i Norge. Men det vil antakelig koste byen dyrt å begrave bybanen.