Av Odd Gaare,vararepr. til Norsk Lektorlags sentralstyre.

Vi ønsker nemlig å utdanne så dyktige elever som mulig, slik at universiteter og høgskoler får en studentmasse med solide allmennkunnskaper. Til dette kreves det faglig dyktige lektorer med undervisningslyst og motiverte elever med lærelyst.

Norsk Lektorlag står selvsagt ikke ansvarlig for den absurde arbeidstidsavtalen som Lærerforbundet og Lærerlaget inngikk med staten; 10 prosent lønnsøkning for 10 prosent arbeidstidsøkning var det historiske resultatet. Vi går heller imot unødvendig tilstedeværelsesplikt og ditto møtevirksomhet som går på bekostning av kvalitetstid til forberedelse, etterarbeid og faglig oppdatering. I vårt idégrunnlag ligger det nemlig et premiss om at det viktigste som skjer i skolen, er undervisningen i de enkelte klasserom. Hvorfor ikke arbeide for en lærerrolle basert på høy faglig integritet, individuelle kvaliteter og personlig engasjement, hvorfor ikke, tenkte vi. Norsk Lektorlag mener jo at høy formell kompetanse skal gi høy lønn, og at det må være selvsagt at lektorer gis fortrinnsrett ved ansettelser på allmennfaglig studieretning.

Til slutt: Det var ikke Norsk Lektorlag som solgte den femte ferieuken for tretti sølvpenger. Selgerne holdt forresten uravstemning samme dag som vi trådte inn i Akademikerne. Spørsmålet var om medlemmene i Lærerforbundet ville velsigne fusjonen med Lærerlaget, og dermed gi sin aksept til Lærerlag-lederens ønske om én organisasjon av likesinnede og likelønnede lærere som blir likt av LO og tilpasset en skole som er like ensrettet for alle hele dagen året rundt uten unntak og arbeidsglede. Svaret burde vel gi seg selv, lektorer: Velkommen skal dere være!